Vitaliteitscheck

Vitaliteit

Ondernemen is een dynamisch geheel en vereist veel flexibiliteit. Niet alleen de markt, maar ook de omstandigheden veranderen constant. Het is belangrijk om continue te blijven monitoren of de onderneming nog vitaal is. Maar ook een vitale ondernemer is van groot belang. Want wat is oorspronkelijk de drijfveer geweest om te gaan ondernemen? En is die drijfveer er nog in je zakelijke activiteiten of ben je deze ergens onderweg kwijt geraakt?

Inventarisatie

Het is aan te raden om zo nu en dan eens na te gaan hoe vitaal de onderneming én de ondernemer is. Kunnen processen efficiënter worden ingericht met een kostenbesparing als gevolg? Of kunnen er taken van de ondernemer gedelegeerd worden waardoor de balans werk en privé beter is en de inspiratie weer terug komt. Ook een inventarisatie van de kwetsbare punten van de onderneming en het treffen van preventieve maatregelen daarvoor is belangrijk.

Preventie

Uit eigen ervaring weet ik dat er in de praktijk vaak te weinig aandacht is voor dit soort zaken terwijl dat wel zo zou moeten zijn. Geen enkele ondernemer wil stil staan bij het feit dat hij van de ene op de andere dag arbeidsongeschikt kan worden. Maar het gebeurt wel. Zorg er dus voor dat je preventieve maatregelen treft en dat je onderneming inzichtelijk en overzichtelijk is voor het geval dat.

Vitaliteitsscan

Maar ook bij een sterk groeiende onderneming blijft de interne organisatie vaak achter in de ontwikkeling. Alles is gericht op het op korte termijn aan de vraag kunnen voldoen. Op de langere termijn kan dit voor problemen zorgen. Met behulp van een periodieke vitaliteitsscan kunnen deze problemen worden voorkomen en is de onderneming voorbereid op groei.

Crisismanagement

Zowel in het geval van een preventieve aanpak als in het geval van crisismanagement bij onverwachte gebeurtenissen kan ik met mijn kennis en expertise de ondernemer/onderneming van dienst zijn.

Interesse? Neem gerust vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden!